Adatvédelmi nyilatkozat

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. – http://nyeremenykalendarium.real.hu/ mikrosite-ra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata

 A személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését nagyon komoly kérdésnek tartjuk, az érvényes nemzeti és európai adatvédelmi előírásokat betartjuk. Az alábbi pontokban szeretnénk az adatgyűjtési tevékenységünk főbb szempontjait bemutatni. Csak abban az esetben dolgozzuk és használjuk fel adatait, ha ehhez kifejezett beleegyezését adta.

A Játékos a microsite használatával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező adatfeldolgozója a játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Szervező az adatokat harmadik személy részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint azt, hogy a Játékban résztvevő minden Játékos megadja a marketingcélú hozzájárulását, és kifejezett beleegyezését ahhoz, hogy:

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik. A Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a microsite regisztrációval és a Pályázat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

2. Adataik feldolgozását a Reál Hungária Élelmiszer Kft. végzi.

3. A Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

4. Megadott személyes adataikat a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező marketingtevékenysége (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, a Játékosok tájékoztatása) érdekében, célhoz kötötten kezelje és felhasználja.

5. Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép -, hang - és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

6. Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Jelen Játék Adatkezelője és Adatfeldolgozója a Szervező.

Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok hozzájárulása.

A Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a microsite regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat a Szervező adatbázisából, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módon tehetik meg: e-mail küldésével az marketing@real.hu e-mail címre; az e-mail tárgyában a következő feltüntetésével: ”adattörlés”.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt adatainak a Szervező adatbázisából való törlése a Játékos kizárását eredményezi a Játékból, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelenti.

Szervező: Reál Hungária Élelmiszer Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 6.) Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-107818/2016.